Derneğimiz

Ekin ve Nesil Dernegi

Amaciyla kurulmuş olup merkezi Ankara’dadir.

Derneğimiz amacini gerçekleştirmek için:

  • Başta tarım, gida, sağlık, eğitim, bilişim v.b. alanlarında olmak üzere her alanda insan ve çevre dostu ürünlerin geliştirilmesi, her türlü canlı ve cansız varlığın doğal denge içinde varlığını sürdürebilmesi, temiz, sağlıklı, ve yenilenebilir enerji üretim süreçlerinde verimliliğin artırılması için destek ve farkındalık oluşturmak amaçlı ve bireylerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
  • Projeler, raporlar, kitaplar, broşürler hazırlar, seminer, konferans, sempozyum, açık oturum, panel ve benzeri toplantılar düzenler, akademik çalışmalar yaptırır ve  yayınlar, ilgili kişi ve  kuruluşlara sunar.
  • Eğitim kurumları, enstitüler, web sitesi, gazete v.b. kitle iletişim araçları kurar, yurt içinde ve yurt dışında benzer amaçlı kişi, dernek, veya diğer sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yapar.
  • Amacı doğrultusunda her türlü hukuki çalışmalar yaparak yasal değişikliklerin ve düzenlemelerin yapılması için faaliyet gösterir. 
  • Derneğin amacına hizmet edecek, ilmi ve ticari müesseler, vakıflar, dernekler ve mevzuatın izin verdiği diğer kuruluşları kurar ve mevcut kuruluslarla ortak çalismalar yapar.
  • Dernegin amacina uygun alanlarda eğitim alan öğrencilere burslar verir, yurt dışı eğitim imkanlarını organize eder, öğrencilerinin barınma ve mesken ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli yardımda bulunur.
  • Derneğe gelir getirmek için her türlü sosyal ve kültürel faaliyetleri organize eder.
  • Üyeleri arasında mesleki, sosyal, kültürel, ve ekonomik yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak icin sosyal kuruluşlar ve tesisler kurar ve işletir.
Ekin ve Nesil Derneği

Derneğimizin Kurucuları

Zeynep Şen Sayımlar,

Avukat

Fatma Benli

Avukat

Turgut Sayımlar

İş Adamı

Halime Murat

Kuran Öğretmeni

Süreyya Akbaş

Avukat

Nurdagül Özdemir

Ev Hanımı

Murat Çetin Sayımlar

Danışman

Nur Ateş

Öğrenci

Leyla Güngör

Öğretmen

Emine Çiçek

Avukat

Gülnur Kara

Stj. Avukat

Özden Zehra Sönmez

Eğitimci

Şükran Kesgin

Arşivci