Kış Saatine geçilmesin Yaz Saati Uygulaması devam etsin!

Yaz Saati Yıl Boyu Devam Etsin Karanlığa Kalma Kampanyayı İmzala Günlerin Aydınlık Olsun

​2012 Yılında bir grup milletvekili tarafından yapılan başvuru üzerine, TBMM İnceleme Komisyonu tarafından ve Enerji Bakanlığı tarafından yapılan “araştırma ve inceleme raporlarında, Ülkemizde uygulanan Yaz Saati Kış Saati Değişim Uygulaması’nin lüzumsuz olduğu, kış saatine dönülmesinin enerji israfına sebep olduğu, insan psikolojisi üzerinde olumsuz etki yaptığı, yaşamın idamesinde sıkıntılara ve verimsizliğe yol açtığı tespit ve tavsiye edilmiştir.

Kış Saati Uygulaması’nin kaldırılması, Yaz Saati Uygulaması’nin devam etmesi gerektiği yönünde görüşler ağırlık kazanmıştır.Yapılan tüm çalışma ve araştırmaları inceleyen derneğimiz yaz saati uygulamasının bütün yıl boyunca devam etmesinin kamu menfaatine olacağı sonucuna varmıştır.

Ekin ve Nesil Derneği olarak “Yaz Saati Devam Etsin” diyoruz.

Yaz Saati Uygulamasınin Devam Etmesi Hakkında Detaylı Bilgi