Öncü ve Örnek Kadınlar başlıklı bir sunum…

Eğitimci-Yazar Ayten Durmuş 10 Ocak 2015 tarihinde dernek merkezimizde, ‘Öncü ve Örnek Kadınlar’ başlıklı bir sunum yapmıştır. 

Yazar sunumunda, çok az tanıdığımız fakat tarihimizde çok önemli yerlere sahip kadınlardan söz etmiştir. 

Bunların yaşadıkları dönemlerde, ne yaptıklarından, nasıl hareket ettiklerinden örnekler vermiştir. 

Mısır Memluk Devleti Sultanı Şeceretud-Dur, Hindistan Devleti Sultanı Raziye, Doğu Türkistan’ın son Vezirinin/Başbakanının eşi Sultan Dilşad ve Kırım Savaşı’na katılan Kara Fatma bunlardan birkaçı. 

Dilşad Sultan’ın Japonya tarafından filminin çekildiğinden, dünya edebiyatını çok etkilediğinden, dünyanın en önemli ressamları tarafından resimlerinin yapıldığından söz eden yazar, bizim kendi tarihimizi bilmediğimizden yakındı ve bunun için bireysel çabalarımızın gerekliliğini gündeme getirdi. 

Yazar, sunumunda bir kısmına değindiği bu özel ve örnek kadınlardan ismini zikrettikleriyle alakalı daha geniş bilgi için ‘Geleneksel ve Modern Hurafeler Kıskacında KADIN’ adlı kitabına atıfta bulunmuştur. 

Tevrat, İnciller ve Mektuplar’ın kadın telakkisinin, coğrafyamız sebebiyle, Müslümanların ‘Kadın’  hakkındaki görüşlerini çok fazla  etkilediğine özellikle değinerek, kitabının bu konuya ayrılmış bölümü  üzerinde de durdu. 

Yazar, bu kadınların hayatlarının filminin yapılması, romanının yazılması, tiyatrosunun hazırlanmasının önemine de değindi.

Kendisine teşekkür ediyoruz.