​Karacadağ Kalkınma Ajansı 2015 Sosyal Etkileşim Programı Ankara’da Gerçekleşti

​Karacadağ Kalkınma Ajansı 2015 Sosyal Etkileşim Programı
“Dirlik İçin Diri Birlik İçin Bir Olduk” Projesi Şanlı Urfalı Elbirliği Derneği ile Ankara İlk-Der ‘in ortak çalışmaları ile gerçekleşti. Ekin ve Nesil Derneği ise projenin katılımcısı olarak 4 Kişi ile katkı sundu.
Şanlı Urfa ve Ankara STÖ’ler arasında diyalog kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak, kadınların sivil toplum hayatına katılımın güçlendirilmesi ve programın öncelikleri kısmında yer alan;
• Birey ve grupların birlikte ve ortak amaçlar doğrultusunda hareket etme becerilerinin yükseltilmesi, sürdürülebilir ağ ilişkilerinin geliştirilmesi,
• Kurumsal yapıların güçlendirilmesine yönelik işbirliği, tecrübe paylaşımı ve ortaklıklar geliştirilmesi amaçlanmıştır.

PROJENİN Şanlı Urfa ayağı 5-7 Ekimde, Ankara Ayağı 5-7 Ekin 2015 tarihleri arasında yapılmıştır.

Programda, Şanlı Urfa’lı ve Ankara’lı Sivil Toplum Kuruluşlarının tanışma işbirliği, kültür alışverişinin yanısıra kadın ile ilgili; Katılım, Eğitim, Şiddet ve İstihdam konularında çalıştaylar yapıldı.
Şanlı Urfa ayağında; Bu başlıklarda sorunların tespiti, Ankara ayağında ise Çözüm önerileri çalıştayları yapıldı. Çalışmalar raporlaştırılarak projenin kitabında yer alacak ve yetkili makamlara da sunulacaktir.