Ekin Ve Nesil Derneği Gençlik Buluşması Programı

Ekin ve Nesil Derneği’nin, önceden sistemli ve düzenli bir şekilde yapmış olduğu planları, buna ilişkin gönülden verilen uğraşları neticesinde nihayet 30 Nisan 2016 Cumartesi günü Toprak Mahsulleri Ofisi Kızılay Toplantı salonunda Gençlik Buluşması adlı programı gerçekleştirilmiştir.

            Başta İnsan Olmak Üzere Çevre ve Tüm Varlıkların Doğasının Korunması Amacı, gençlere doğru bir şekilde anlatılabildiği, benimsetilebildiği taktirde randıman alabilmek mümkün olabilecektir. Gerçekleştirilen programda tam olarak buna yöneliktir. Gençlik Buluşması Programının yapılmasının temelinde; gençlerle tanışmak, Ekin ve Nesil Derneği’nin amacını ve ilkelerini gençlerle paylaşmak, onlarda farkındalık oluşturmak, gençlerin bu amaca ulaşabilmek adına katkıda bulunabilmelerine imkan sağlamak düşüncesi yatmaktadır.

            Öncelikle sunucu tarafından program akışına ilişkin bir açılış konuşması yapılmış ve hemen arkasından  şiir dinletisi gerçekleştirilmiştir. Sonrasında Ekin ve Nesil Derneği Başkanı Av.Zeynep Şen SAYIMLAR, slayt gösterisi eşliğinde Derneğin kuruluş serüveninden ve bugünkü konumundan bahsetmiştir. Gençlerle tanışma öncesinde ve sonrasında Santur Konseri gerçekleştirilmiştir. Başkan Zeynep Şen SAYIMLAR, gençlere Derneği tanıtmış gençlerden de kendilerini tanıtmalarını rica etmiştir, bu şekilde tanışma gerçekleşmiştir. Son olarak, Kokteyl Salonunda Ekin ve Nesil Derneği Üyelerinin elleri ile hazırladıkları, mümkün olduğu kadar doğal malzemelerle yapılmış gıda ürünleri açık büfe şeklinde ikram edilmiştir. İkram sırasında gençlerle kaynaşma sağlanmıştır. Kurucular, davetlilerin teşekkürlerini kabul etmiş ve program sona ermiştir.